Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

PCPR w Żninie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działalności i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  

 • Rehabilitacja społeczna to zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób. Ponadto jest to proces przywracania osobie
  z niepełnosprawnością zdolności do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Rehabilitacja społeczna jest realizowana poprzez zadania takie jak:

 1. Likwidacja barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna
 1. Likwidacja barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń; likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna

 2. Likwidacja barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna

 3. Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt zalecony przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. 
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna

 4. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów - ma na celu łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez refundację zakupu, np.: pieluchomajtek, protez, aparatów słuchowych itp. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przedstawiono tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna

 5. Turnusy rehabilitacyjne - to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna

 6. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna
 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej - na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie
  przy ul. Szpitalnej 32, który zajmuje się terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Terapia w WTZ „Promyk” prowadzona jest na podstawie programu, dostosowanego do możliwości psychofizycznych uczestników w liczbie 35 osób oraz indywidualnych programów terapii. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się w 7 pracowniach terapeutycznych, tj.:
 • gospodarstwa domowego,
 • kroju i szycia,
 • rehabilitacyjno-rekreacyjnej,
 • muzyczno-teatralnej,
 • rękodzielniczo-plastycznej,
 • tapicerskiej,
 • higieny i prac domowych.

 

 • Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Rehabilitacja zawodowa jest realizowana poprzez zadania takie jak:

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 2. Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności.
 3. Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.
 4. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 5. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
 6. Korzystanie z usług lub instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  Pliki do pobrania:
  wniosek
  klauzula informacyjna
  Załącznik nr 1 - prośba o skierowanie na staż
  Załącznik nr 2 - oświadczenie
  Załącznik nr 3 - oświadczenie
  Załącznik nr 4 -  oświadczenia pracodawcy
  Załącznik nr 5 - program stażu
 7. Skierowanie osoby niepełnoprawnej na szkolenie.
 8. Szkolenie osób niepełnosprawnych przez pracodawcę.

 

Przydatne strony internetowe:

http://www.pfron.org.pl/

http://www.niepelnosprawni.pl/

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

 

Kontakt z działem ds. Osób Niepełnosprawnych: 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel.: 52 303 01 69
pokój nr 5

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.