Szanowni Mieszkańcy Powiatu Żnińskiego

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję: o ograniczenie w miarę możliwości osobistych kontaktów z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków, 
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

 

UWAGA WNIOSKODAWCY!

Zgodnie z wytycznymi PFRON od 1 marca 2020 r. wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW - www.sow.pfron.org.pl).

Wobec powyższego wszystkie osoby niepełnosprawne,które są zainteresowane wsparciemw ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2020 r. realizować będzie w/w program w terminach:

MODUŁ I:

*nabór wniosków od 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

MODUŁ II:

* nabór wniosków od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020),

* nabór wniosków od dnia 7 września dnia 10 października 2020 r.
(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2020/2021).

 

Obszary i zadania w Module I i II programu, które będą realizowane w 2020 roku:

MODULE I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie, z dysfunkcją narządu ruchu;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar A Zadanie 1
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 5 - Zaświadczenie lekarskie A1 i A2

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar A Zadanie 2
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 5 - Zaświadczenie lekarskie A1 i A2

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, w wieku aktywności zawodowej;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar A Zadanie 3
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie migowy
  Załącznik nr 6 - Zaświadczenie lekarskie A3 narząd słuchu

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar A Zadanie 4
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 7 - Zaświadczenie lekarskie A 4 B2 B4 narząd słuchu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar B Zadanie 1
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 8 - Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 do 16 roku życia z dysfunkcją wzroku dysfunkcją kończyn
  Załącznik nr 9 - Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 dla osób powyżej 16 roku życia z dysfunkcją wzroku
  Załącznik nr 10 - Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 z dysfunkcją kończyn górnych

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dotyczy udzielonej pomocy w ramach Obszaru B;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar B Zadanie 2
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 8 - Zaświadczenie lekarskie B1 i B2 do 16 roku życia dysfunkcją wzroku dysfunkcją kończyn
  Załącznik nr 9 - Zaświadczenie lekarskie B1 B2 dla osób powyżej 16 roku życia z dysfunkcją wzroku
  Załącznik nr 10 - Zaświadczenie lekarskie B1 B2 z dysfunkcją kończyn górnych
  Załącznik nr 11 - Zaświadczenie lekarskie B2 B4 narząd słuchu

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie, z dysfunkcją narządu wzroku;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar B Zadanie 3
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 12 - Zaświadczenie lekarskie B 3 narząd wzroku

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar B Zadanie 4
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 11 - Zaświadczenie lekarskie B2 B4 narząd słuchu

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dotyczy pomocy udzielonej w Zadaniu: 1, 3 lub 4.
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar B Zadanie 5
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie/ lub zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie; dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar C Zadanie 1
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 16 - Zaświadczenie lekarskie C 1

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar C Zadanie 2
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 5 - C2 Oświadczenie gwarancja

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar C Zadanie 3
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 5 - C3 (Kosztorys C3)

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar C Zadanie 4
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 5 - (oferta) specyfikacji C4

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
  Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:
  Wniosek
  Lista załączników Obszar C Zadanie 5
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
  Załącznik nr 17 -Lekarz C5

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, wymagana aktywność zawodowa Wnioskodawcy.

Wniosek, Lista załączników i załączniki do pobrania:

 • Wniosek
 • Lista załączników Obszar D
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 3 - M I Karta oświadczeń Wnioskodawcy
 • Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w Module I wynosi co najmniej:

a) 10 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
- Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
b) 15 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
- Obszaru C – Zadanie: 5;

2) w Module II wynosi co najmniej w zakresie kosztów czesnego:

a) 15 %wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) dla zatrudnionych beneficjentów programu;
b) 65 %wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) dla zatrudnionych beneficjentów programu;

MODUŁ II:

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dokumenty do pobrania - MODUŁ II:

 • Wniosek
 • Lista załączników do Modułu II
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 3 - Karta Oświadczeń Wnioskodawcy Moduł II
 • Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna
 • Załącznik nr 5 - Zaświadczenie z Uczelni szkoły Moduł II
 • Załącznik nr 18 - M II zaświadczenie lekarskie

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania oraz z warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce:

O Funduszu → Programy i zadania PFRON → Programy realizowane obecnie → Aktywny samorząd → Komunikaty dotyczące programu → „Aktywny samorząd” w 2020 roku, lub klikając w link zamieszczony poniżej:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można także uzyskać w PCPR w Żninie, ul. Szpitalna 32, pok. nr 5 – nr tel.: (52) 30 30 169 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.